Disclaimer
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

Door aan het universum te vragen wat je wil, heb je de kans om duidelijkheid te krijgen over wat je wil. Zodra het voor jou duidelijk is, heb je gevraagd.
Klik hier voor het filmpje "The Interview With God '

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  1. de webpagina's : iedere webpagina's  waarin Asmi-ikben een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden; Asmi-ikben: de bevoegde Asmi-ikben van de webpagina's ;gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiŽren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina's gebruikt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
  2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina's . Door de webpagina's  te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  3. Asmi-ikben spant er zich voor in de inhoud van de webpagina's 's regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  4. Asmi-ikben verschaft de inhoud van de webpagina's  in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
  5. Asmi-ikben is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina's  of met de mogelijkheid de webpagina's  te kunnen raadplegen.
  6. De Asmi-ikben mag de webpagina's  naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.  Asmi-ikben is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.
  7. Behoudens deze disclaimer, is Asmi-ikben niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina's gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
  8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina's of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina's  verzendt.
  9. Asmi-ikben behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina's te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina's zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Asmi-ikben de toegang tot de webpagina's monitoren.
  10. U zal Asmi-Ikben, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en uitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina's , uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.


Mr F.J. Van Eeckhoutte is de auteur en uitgever van de disclaimer. Hij heeft het recht om de disclaimer te wijzigen en te verwijderen.
klik hier voor actuele informatie
Over ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVShare |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp