ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Monsanto
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

28 verzamelde artikelen over Monsanto op WantToKnow
Alles wat je over “Monsanto” zou moeten weten!

In de toespraak door Tjerk Dalhuisen, gifsoja.nl op 25 juni 2013, bij aanvang van de March Against Monsanto te Wageningen sprak Tjerk over Monsanto en haar vrienden.
We demonstreren hier vandaag tegen Monsanto. De meest extreme en agressieve vertegenwoordiger van een landbouwsysteem. Een systeem dat niet naar een geheel kijkt maar denkt dat je met een beperkt aantal stofjes of genen alles kunt bepalen. Een systeem dat liefst alle andere factoren uitschakelt, dood maakt, steriliseert, vergifitgt. Een systeem dat per definitie de vijand is van de biodiversiteit.

Monsanto staat dan ook niet alleen, M heeft vele vrienden, hier in Nederland en ook hier in Wageningen en daar kom ik zo op terug.

Monsanto is van oorsprong een chemiebedrijf. Het intensieve landbouwsysteem is dan ook begonnen met Justus Liebig, de chemicus die de werking van kunstmest ontdekte. De toepassing kwam echt op streek door de ontdekking dat je stikstof uit de lucht tot met waterstof en bliksem tot ammoniak kunt binden. Dat je vervolgens kan omzetten in ammoniumzouten of nitraten. Dit proces is door BASF uitgewerkt in de zogenaamde Haber-Bosch synthese. Eerst vooral voor maken van springstoffen, maar na de Eerste Wereldoorlog ook voor kunstmest. Daar wordt nu jaarlijks bijna 200 miljoen tonnen van over de akkers van de wereld gestrooid.

Vana dat moment begon de chemische industrie zich intensief met landbouw te bemoeien. Niet alleen met springstoffen, ook de ontwikkeling van gifgassen bleek toepasbaar. Van gifgas kwam het tot insecticiden, fungiciden en herbiciden.

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg dit proces een enorme duw met de Groene Revolutie. Met hybride zaden, kunstmest en bestrijdingsmiddelen als sleutelfactoren.

Monsanto ging over van productie van kankerverwekkende PCB en Agent Orange naar roundup.  Ondertussen ging Wageningen voorop in de promotie van de groene revolutie en ging Nederland voorop in de intensivering van de landbouw. Export van techniek, zaden en fabrieksvoedsel, terwijl overal ter wereld de gifwolken over de akkers drijven.

Langzaamaan zijn de gevolgen van deze roofbouw steeds duidelijker. Dode bodems, sterk teruglopende biodiversiteit, vergifitigd water. Steeds minder vogels, minder insecten, minder bijen.

Natuurlijk kwamen er vanuit Wageningen – als adviseur van de regering – bezwerende geluiden. Tjeerd Blaquire van het Plant Research International intituut van de WUR  wilde niet eens onderzoek doen naar pesticiden, dat kon bij voorbaat niet de oorzaak zijn. Die zijn veilig, want goed bevonden door zijn collegas bij het CTGB.

Zou er een verband zijn met de vele bijdragen van de chemische industrie voor onderzoeken aan de WUR?  Zou er een verband zijn met de net aangestelde BASF medewerker als bijzonder hoogleraar?

We zitten nu in de tweede groene revolutie, de gentech revolutie. Zogenaamd om de wereld te voeden, maar in werkelijkheid om de landbouw nog intensiever te maken. Om boeren en consumenten afhankelijk te maken van een paar grote spelers. Waar Monsanto een van de grootste is.

Het is een achterhaald en heel erg eindig systeem. Deze landbouw levert een enorme bijdrage aan het broeikasefect en daarmee het klimaatprobleem. Afhankelijk van de studie en de aannames veroorzaakt deze landbouw tussen de 17 en meer dan 50% van alle uitstoot van broeikasgassen. Sloop van natuur, de kap van regenwoud, de ammoniakuitstoot door de veestapel, de productie van kunstmest en pesticiden en het gesleep met goederen zijn daar de oorzaak van.

Ondertussen raakt de goedkope olie op en dat geldt ook voor fosfaat, een essentieel onderdeel van kunstmest. Dit systeem kan op termijn de wereld dan ook niet voeden. Het vergifitgt de wereld, de bodem, het water en de atmosfeer. Monsanto leeft van deze roofbouw

Waar zitten hier bij de WUR de vrienden van Monsanto?

Bijvoorbeeld bij de beoordeling en toelating van gentech gewassen. Het Rikilt instituut, met Harry Kuipers die vele jaren het hoofd was van het EFSA GMO panel, de instantie die de EU adviseert over toelating. Samen met zijn collega Esther Bakker zorgde Kuipers voor een voor de industrie heel vriendelijk ricico-beoordeling. Met hulp van Gijs Kleter, die op dit moment vice-voorzitter is van het GMO panel. Zodat Monsanto Gentech soja en mais geimporteerd kan worden. En als we niet heel erg oppassen binnenkort ook in de EU geteeld kan worden. Met niet alleen meer ongezonde en slecht geteste GGO’s, maar ook met extra wolken hormoonverstorend en geboorteafwijking veroorzakende Roundup.

Bij het CTGB, het College Toelating Gewas Beschermingsmiddelen, dat al die giftroep toelaat. Waar de stem van de Wageningse giflobby sterk is.

Bij het ILSI, het Europese Life Sciences Institute, dat op Europees niveau een machtige lobby voert voor de chemie en de voedingsindustrie. Voeding, gentech, nanotechnologie. Het instituut komt op voor de belangen van alle grote spelers, van Mc Donalds, Coca Cola, Heinz en Kelloggs tot BASF, Bayer en Monsanto. Binnen het Ilsi spelen bovengenoemde mensen als Harry Kuiper en Gijs Kleter een belangrijke rol. Net als Yvonne Rietjens, voormalig voorzitter van het Food Additives Panel van de EFSA en onderzoeker in Wageningen, betaald door onder andere Nestlé en BASF. Of Theodorus Brock, senior onderzoeker bij Alterra, onderdeel van de WUR, lid van het pesticidenpanel van EFSa en actief in ILSI. (1)

Bij het PR bedrijf Schuttelaar en Partners, dat zich zo graag profileert als groen en vooruitstreven. Dat bedrijf verzorgde in 1996 voor Monsanto de PR-campagne voor de introductie van RR soja in Nederland. Van waaruit de soja de Europese veevoer markt overspoelde. Nederland is na China de 2e importeur van soja ter wereld. Circa 10 miljoen ton per jaar, vooral Monsanto GM gisoja.

Bij het WWF en Solidaridad en zelfs bij de St Natuur en Milieu, die Monsanto aan een ‘verantwoord’ label helpen voor deze gifsoja. Waar Monsanto dik van profiteert. (2)

Bij de uit de Wageningse school afkomstige voedseldeskundige mevrouw Fresco, tegenwoordig – godbetere – hoogleraar duurzaamheid aan de Universiteit van Amsterdam. Maar tegelijk ook commissaris bij Unilever en de Rabobank, betuurslid van de Shell Foundation, adviseur van de grootste fosfaatproducent ter wereld, adviseur van de WHO en lid van de beruchte Trilaterale Commissie. Dit voorjaar pleitte zij in een artikel in het blad Science voor het versneld toelaten van nieuwe gentech gewassen, want die zouden de wereld moeten gaan voeden. Het bewijs dat ze dat niet doen en dat er hele andere oplossingen nodig zijn is overweldigend, maar dat zullen we niet horen uit de mond van intensieve landbouwprofeten als mevroouw Fresco of haar ideoligische partner, de president-directeur van de WUR, Aalt Dijkhuizen.

Tenslotte nog een Monsanto vriend die tegenwoordig meer op de achtergrond acteert. De profeet van de intensieve landbouw Rudy Rabbinge. Samen met de Bill Gates Foundation, de Rockefeller Foundation, de Amerikaanse regering en Monsanto voert hij campagne voor een versnelde introductie van gentech gewassen in Afrika. Daarin speelt hij een leidende rol, als lid van de raad van bestuur van de AGRA, de Alliance for a Green Revolution in Africa. (3)

Bill Gates zullen sommigen zich afvragen, die filantroop? Nee, die miljardair die een nieuwe manier heeft uitgevonden om winstgevende investeringen te verkopen als liefdadigheid. Bill Gates, de grootaandeelhouder van Monsanto.

De banden tussen Wageningen en de chemische industrie zijn enorm. Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen, maar het beeld is duidelijk: de hoofdstroom in Wageningen is ideologisch partner van Monsanto en de andere chemiebedrijven.

Justus Liebig – de uitvinden van de kunstmest waar ik in het begin over sprak – kwam terug op zijn standpunten. Het ongebreideld strooien van kunstmest zag hij als een groot gevaar voor een gezond bodemleven en een verantwoord agrarisch product. Hij formuleerde sterke argumenten over bodemvruchtbaarheid, de stikstofkringloop, de gezondheid van milieu, gewas en consument.

Hij zei:“…als de bodem gebrek heeft aan minerale bestanddelen dan geven ammoniumzouten hetzelfde effect als brandewijn op arme mensen om hun werkkracht te verhogen…”

Hij was een echte wetenschapper. Iemand die met een brede blik kijkt naar de resultaten van zijn werk. Iemand die durft terug te komen op verkeerde stappen. Van dat soort wetenschappers met lef hebben we er meer nodig. Gelukkig zijn er veel van dat soort mensen hier in Wageningen. Maar helaas zijn er nog meer die de wereld met een enge en starre blik bekijken. Die volharden in hun giftige werk. De vrienden van de industrie.

Van BASF, Syngenta, Bayer, Du Pont, Dow

En van Monsanto

Voor een betere en gezonde wereld is een omslag nodig in het denken over de landbouw. Een nieuw paradigma voor een nieuw tijdperk. De Rabbinges, Kuipers, Fresco’s en Dijkhuizen zijn achterhaald. Het zijn oude denkers uit een giftig en fossiel tijdperk.

Snel met pensioen met die mensen.

Het is tijd voor gezonde landbouw, gezonde bodem, gezonde groei en bloei.

Zonder gentech en zonder gif

Een duurzame groene revolutie op de WUR

Een wereld zonder Monsanto


(1)  Voor alle beweringen over personen in dit stuk zijn artikelen en studies beschikbaar. Ik heb ze hier niet allemaal opgenomen – want kan ze in een speech toch niet voorlezen. Hier zijn er enkele die ik recent nog even nagelezen heb, maar mail gerust als je specifieke vragen hebt.Klik hier voor het filmpje "The Interview With God '

Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp
Nauwe banden met centrale overheden ter wereld

Monsanto heeft nauwe banden met centrale overheden ter wereld. De contacten van Monsanto zijn bekend bij de beruchte voormalige geheime dienstagent Joseph Cofer Black. Hij is het die de overheid hielp om de ‘wetten van de jungle’ te formuleren, in het gevecht tegen terroristen en andere vijanden. Hij was gespecialiseerd in het vuile werk, een totale ‘hardliner’.. Hij werkte bijna 30 jaar voor de CIA en was o.a. hoofd van de anti-terrorisme-afdeling. Later werd hij vicepresident van de particuliere beveiligingsdienst ‘Blackwater’. Deze club zorgde dat enkele tienduizenden van hun medewerkers naar Irak en Afghanistan werden gezonden onder commando van de VS en militaire orders.

Dat Monsanto als speler in een vrije markteconomie massaal investeert in de ontwikkeling van ggo’s en er alles aan doet om die te slijten, kan bezwaarlijk verbazing wekken. Wat wel verbaast, is dat die bedrijven vrij spel krijgen om een disproportionele machtspositie uit te bouwen waarbij ze de natuur patenteren en de keuzevrijheid van boeren en consumenten aan banden leggen.

Machtconcentratie
De voorbije jaren startten concurrentiewaakhonden in de EU en de VS procedures tegen Microsoft, Google, Intel en enkele bedrijven uit de energiesector omwille van mogelijke misbruiken van hun dominante marktpositie. De grote zaaigoedbedrijven bleven grotendeels buiten schot, waardoor een vijftal bedrijven op geen vijftien jaar tijd een gelegaliseerd oligopolie kon vestigen via honderden overnames. In de VS zijn de gevolgen het meest zichtbaar. Voor soja-zaad bezit Monsanto een marktaandeel van meer dan 90%. Zo ontstaat een kanjer van een selffulfilling prophecy: er wordt enkel nog geïnvesteerd in onderzoek naar ggo-zaden, want er is geen markt meer voor traditioneel veredelde zaden. Boeren in de VS kunnen niet meer kiezen voor andere zaden, want die zijn amper nog beschikbaar. Consumenten kunnen niet meer kiezen om geen producten met ggo’s te kopen. De biodiversiteit verschrompelt samen met de keuzevrijheid.

Onze overheden verzaken hier aan hun kerntaken.
Geloof niets, alleen maar omdat men het je vertelt, of omdat iets algemeens als een waarheid wordt gelooft, of omdat het door traditie is gegroeid of doordat je het zelf als een waarheid hebt ingebeeld. Aanvaard slechts datgene wat je na grondig onderzoek voor jezelf als 'waar' hebt ervaren en laat dat je eigen maatstaf zijn.

Boeddha
De schrikbarende cyberoorlog van Monsanto

Monsanto heeft een bevoorrechte positie in Washington, ze zijn actief in buitenlandse relaties en proberen de macht te krijgen over de wereld van de voedselindustrie en de landbouw. Een Duitse krant heeft ontdekt dat Monsanto schrikbarende technieken hiervoor gebruikt. Monsanto richt zich agressief op onderzoekers en wetenschappers en wordt daardoor ondersteund door de Amerikaans regering en het wereldwijde militair industriële complex. Monsanto heeft connecties met de geheime diensten, het Amerikaanse leger en de particuliere beveiligingsbedrijven en natuurlijk de Amerikaanse overheid.

Blackwater, voormalige CIA agenten, vergaderingen in Zwitserland. Monsanto bezoekt ook regelmatig de pagina´s van het Amerikaanse leger. Het leger meld regelmatig gevallen van hackers die proberen hun geheime informatie te hacken. De Europese voedselautoriteit EFSA meld dezelfde aanslagen van cyberaanvallen.

Veel tegenstanders van Monsanto wonen in Europa en vinden Monsanto een sinistere vijand. Allerlei milieubewegingen en natuurorganisaties willen een studie presenteren die aantonen dat de producten van Monsanto mens en dier alleen maar beschadigen en uiteindelijk de dood in helpen. Vooral de onkruidverdelger is puur gif voor ons lichaam, want de spray veroorzaakt een dodelijk gif in ons lichaam.

De Suddeutsche Zeitung laat in een artikel zien dat Monsanto, het Amerikaanse leger, de GGO campagnevoerders en de Amerikaans regering websites volgen met wetenschappelijk onderzoek waar de gevaren van genetisch gemanipuleerd voedsel worden gepubliceerd of websites die de gevaren van Monsanto blootstelden.

Met volle kracht stevenen geheim agenten op het internet af en bespioneren regeringen, overheden en particulieren. Monsanto is de grote reus in de biotechnologie, nummer een op het gebied van genetische manipulatie. De tegenstanders die in Europa wonen zien Monsanto als een gevaarlijk bedrijf, een sinistere vijand die werkt met mysterieuze zaken.

Computers werden al wereldwijd uitgeschakeld met als hoofdredenen en virus die zich had verspreid, weer zo´n mysterieuze aanvaller op het internet. Ze scheppen alleen maar hierdoor verwarring en paniek. Het netwerk van Monsanto is wereldwijd ontwikkeld en groter en machtiger als menigeen denkt. De Monsanto critici rapporteren regelmatige aanvallen van hackers. Hackers die aangesteld zijn door de geheime diensten van Amerika en die gespecialiseerd zijn om virussen te ontwikkelen en buitenlandse computernetwerken binnen te dringen.

Er is een cyberoorlog gaande die elke tegenstander van Monsanto doodt!

Monsanto heeft Joseph Cofer Black in dienstverband. Iemand die gespecialiseerd is in anti terrorisme. Hij werkte voor de CIA en later als hoofd van een particulier beveiligingsbedrijf Blackwater. Nauwe verbanden bestaan er met Washington en veel illegale bedrijven ontwikkeld vanuit Monsanto hebben zich al gevestigd in kantoren in de VS, zitten vermengd met overheden in Europa, bij brancheorganisaties en bij universiteiten.

Er verschijnen momenteel geen nieuwsbrieven.
Monsanto is een Amerikaans multinationaal biotechnologisch bedrijf, dat producten voor de landbouw produceert. De hoofdzetel van het bedrijf is te vinden in Creve Coeur, Missouri. Het is een marktleidend bedrijf van genetisch gemodificeerde zaden en van de herbicide glyfosaat, die het op de markt brengt onder de naam Roundup.

Monsanto beweert dat bedrijven die hun GMO-gewassen gebruiken, minder chemicaliën nodig hebben om
asmi-ikben.nl is ranked #17345430 world wide and is hosted on a server in Netherlands.


free web site stats and visitor tracking
Dagblad Trouw schrijft in August 2013' Amerikaanse overheid gaat ver voor Monsanto'

Uit gelekte diplomatieke notities, openbaar gemaakt via WikiLeaks, blijkt dat de Amerikaanse diplomatieke dienst veel lobbywerk voor Monsanto verricht. Dat schrijft de op basis van een rapport van Food & Water Watch.
De non-profitorganisatie die zich inzet voor een schone landbouw zonder genetische modificatie en met zo min mogelijk antibiotica heeft 900 notities bestudeerd die betrekking hadden op het Amerikaanse bedrijf Monsanto. Het chemische bedrijf is wereldleider op het gebied van de genetische modificatie van zaden en producent van Roundup, een van de meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen ter wereld.

In de diplomatieke berichten gaat het over het overtuigen van boeren, wetenschappers, journalisten, politici en ministers van het nut van genetische modificatie, de core business van Monsanto. In Duitsland is de aanplant van genetisch gemodificeerde mais, ontwikkeld door Monsanto, verboden. Het Amerikaanse bedrijf verloor de twee processen die het tegen de overheid aanspande wegens het verbod.

In de Duitse deelstaat Beieren krijgt Monsanto bijzonder weinig voet aan de grond. Twee topmanagers beklagen zich bij de Amerikaanse consul in München. Ze zeggen dat de "populistische" premier Seehofer en zijn milieuminister het imago van Monsanto beschadigen. Het consulaat belooft een goed woordje te zullen doen voor Monsanto bij de Beierse regering en er op aan te zullen dringen dat het bedrijf "fair" wordt behandeld.
klik hier voor actuele informatie
om onkruid te bestrijden en een grotere oogst halen. Dat is ongeveer vergelijkbaar met oprechtheid in de politiek..! Een studie die gepubliceerd werd door Washington State University, onder leiding van wetenschappelijk leider, professor Charles Benbrook, toont keihard aan dat het gebruik van onkruidbestrijders, juist is TOEGENOMEN bij de verbouwing van de GMO-gewassen katoen, sojabonen en maïs van Monsanto.

Deze bevindingen zijn gebaseerd op uitputtende analyse van publiekelijk beschikbare data via het Amerikaanse ministerie van Landbouw, afdeling ‘National Agriculture Statistics Service’. Benbrook’s analyse is de eerste peer-review studie, die de impact aangeeft van onkruidbestrijdingsmiddel-bestendige GMO-gewassen. En de studie bevestigt eerder beschikbare data dat er een TOENAME van het gebruik van pesticiden heeft plaatsgevonden, in vergelijking tot conventionele oogsten. En dat niet alleen, ook de belofte van een hogere oogst is volledig ongefundeerd..!

De cijfers zijn werkelijk onthutsend voor Monsanto. De oogsten nemen niet toe door het gebruik van GMO-producten (gewassen en zaden). Een rapport dat een analyse laat zien van cijfers over de oogsten van GMO-zaden, sojabonen en maïs, de twee grootste GMO-landbouwproducten in de VS, toont keihard aan dat in de 20 jaar van GMO-gebuik en 13 van commercieel pushen van deze GMO-gewassen, er GEEN significante toename te bespeuren valt in de oogstopbrengsten.

Het is zelfs zo, aldus biotech-specialist Dr. Gurian-Sherman, die voorheen bij de Amerikaanse overheid werkzaam was, dat wanneer het aankomt op de oogstopbrengsten, de traditionele methode van landbouw voor deze gewassen, de GMO-gewassen met grote afstand achter zich laat. Tot zover de regelrechte leugens en manipulaties van Monsanto.